نخستین کنفرانس بین‌المللی

آینده آموزش در قالب فناوری متاورس و هوش مصنوعی

0days 0hours 0minutes 0seconds


مراسم اِخـتـتامیه : ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۳ | دانـشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه تهران

مهــــلت ارســــال مقالات

تمـــــــدید شد

پنچ شنبه، ۴ مرداد ماه ۱۴۰۳

برنامـــه زمانی کنفـــرانس

روز اوّل : ۸ مرداد ماه ۱۴۰۳ 

پنل تخصـصی ارائه مقالات برتر دانشجـویی 


روز دوّم : ۹ مرداد ماه ۱۴۰۳ 

وبینار آموزشــی و کارگاهی آینـده آمــوزش 


روز سـوّم : ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۳ 

مـراسم اخــتتامیه و ارائه سـخنرانی ویـژه

 

 اِطلاعیه شماره دو دبیرخانه و شورای سیاست‌گذاری کنفرانس 
اعلام تعویق زمان برگزاری و تمدید مهلت ارسال مقالات

به اِطلاع جامعه علمی و فرهنگی، اَساتید، دانشجویان و پژوهشگران می رساند، همانطور که مستحضرید برنامه های لازم در جهت برگزاری نخستین کنفرانس بین‌المللی آینده آموزش در قالب فناوری متاورس و هوش مصنوعی در تاریخ دهم تا سیزدهم  تیرماه ‌۱۴۰۳ به شکل منظم و مدون انجام شده بود، اما به دلیل همزمانی با دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، با تغییرات در تاریخ برگزاری همراه شده است و در تاریخ ۸، ۹ و ۱۰ مرداد ماه برگزار خواهد شد.

بنابر این با توجه به این تغییر در برگزاری کنفرانس، مهلت ارسال اصل مقالات  نیز تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ تمدید می شود.

هم چنین مقرر گردید در دو روز ابتدایی برگزاری کنفرانس، کارگاه‌های آموزشی و سخنرانی‌های آموزشی متعدد با حضور اساتید برجسته داخلی و خارجی در زمینه فناوری متاورس و هوش مصنوعی برگزارشود، که اطلاعات تکمیلی در خصوص برنامه های تفصیلی کنفرانس و کارگاه‌های آموزشی، نحوه ثبت نام در کارگاه های آموزشی و مراسم اختتامیه کنفرانس از طریق وب سایت رسمی کنــفرانس و پست الکترونیکی ثبــت نامی به اطلاع عموم جـامعه علمی و فرهنگی، اَساتید، دانشجویان و پژوهشگران خواهـــــد رسید.

وبـیـنار تخصصی و کارگاهی آینده آموزش

مدرسین وبینــــار : 

دکتر سیده صفیه سیادت 

رئیس پژوهشکـده هوشمندسازی دانشگاه پیام‌نور

دکتر محـــسن غفاری

مدیر عـامل اِستارت‌آپ اِسـتودیو کاتالیست

دکتر اَبوالحسن کیخاه

مـدرس دانشگاه و پژوهـشگر حـوزه داده 


روز دوم کنفرانس، سه‌شنبه نهم مرداد ماه ۱۴۰۳

 ساعت ۱۶ تا ۱۹ به مدّت سه ساعت آموزشــي


ثبت‌نام در وبینار ( شهریه: ۴۵۰ هزار تومان ) 

 

آدرس دبیرخانه کنفرانس: تـــهران، شهرک غرب، میدان صنعت، بلوار خوردین، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شـــبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام

Template Design:Dima Group